příprava a sdělování informací o udržitelnosti

Poskytování informací o udržitelnosti výrobků je nadcházejícím požadavkem pro maloobchodní prodej:

 • Vláda požaduje zveřejňování informací o ekologickém dopadu.
 • Investoři chtějí vědět, jestli je vaše podnikání udržitelné.
 • Spotřebitelé si uvědomují svou ekologickou stopu.
Ukázka propojení QR kódu daného zboží s konkrétní webovou stránkou.

Digitální produktový pas Evropské unie

 • Bude se vztahovat na všechny spotřebitelské výrobky s výjimkou potravin, krmiv a léčiv.  
 • Stanoví požadavek na výrobce i dovozce, aby vytvořili pas pro veškeré prodávané výrobky.
 • První odvětví, kterých se to bude týkat: baterie, textil, spotřební elektronika a nábytek.

Součást Směrnice o Ekodesignu (návrh Komise z roku 2022).

„Představte si, jak zítra brouzdáte po internetu a něco si zakoupíte. Vedle ceny uvidíte i ekologickou stopu. K tomu ale potřebujete přesná data. Nejedná se o běžné údaje z nějaké tabulky, víte, jako informace o průměrném kávovaru.  Jsou to údaje přímo o TOMTO konkrétním kávovaru.“

Illias Laskovidis, DC connect, Evropská komise

Platforma pro udržitelnost a sledovatelnost ESG

Entity Systems je podnikový software, který vytváří, uchovává a předává veškeré informace o dohledatelnosti a udržitelnosti produktů na jednom místě.

Čím se zabýváme

 • Sledujeme a dohledáváme každou položku pomocí vlastního QR kódu.
 • Počítáme výsledný údaj o udržitelnosti konkrétní položky.
 • Plníme požadavky digitálního produktového pasu EU.
 • Interně tuto informaci předáváme svým zákazníkům.

Pojďme přidat

Illustration of a shirt that should have sustainability information added.

+

Odkud to pochází?

Jak se to sem dostalo?

Jak to děláme

 • Provádíme analýzu životního cyklu.
 • Spravujeme data uvnitř Entity Systems.
 • Vytváříme produktové pasy s QR kódy.
 • Prodáváme údaje o ekologickém dopadu jako NFT.

Want to see how it looks?

Take a Product Tour of Entity Systems for Nora’s Bed and Bath, a hypothetical store.

Here, view the inputs into the system, including the calculated Life Cycle Analysis and a Digital Product Passport for a bathrobe imported from Turkey to the Czech Republic.

Demonstration Bathrobe

Download the White Paper


S kým spolupracujeme


Cover Photo by lan deng