Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů pro GDPR shodu:

Vaše soukromí je pro nás důležité. Tato zpráva o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Shromažďování osobních údajů:

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo jiných komunikačních kanálů. To může zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete.

2. Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje použijeme pouze k poskytování služeb, na které jste nás požádali, a k zlepšení naší komunikace s vámi. Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho souhlasu, pokud nejsme k tomu zákonem povinni.

3. Zabezpečení dat:

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Používáme bezpečnostní opatření a technologie, které nám pomáhají zajistit bezpečnost vašich údajů.

4. Uchovávání dat:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo pokud nám to nařizuje platný zákon.

5. Vaše práva:

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravit je nebo je vymazat. Můžete také požádat o omezení zpracování nebo namítnout proti zpracování vašich údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Děkujeme za důvěru, kterou nám vyjadřujete tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Slibujeme, že budeme pečlivě nakládat s vašimi údaji a dbát na jejich ochranu.

Tento dokument je aktuální od 31.07.2023. Můžeme jej čas od času aktualizovat, pokud dojde ke změnám v našem postupu zpracování osobních údajů.